Теч от тръби

 Теч от тръби е най-често срещаният теч. Тръбите може да се разделят на два основни вида:

  • тръби за ниско налягане – водостоци, канализация и други отходни тръби
  • тръби за високо налягане – тръби на водопровод студена вода, топла вода, тръби за парно и други

теч от тръби

 Тръбите за високо налягане са предимно водопроводи, газопроводи, охладителни и отоплителни инсталации. Тръбите за ниско налягане са канали, допълващи или изливащи се течности и газове. Това е отворена система в която не може да се образува високо налягане.

Теч от тръби

 Предлагаме професионално откриване на теч от тръби за ниско и високо налягане. Откриваме скрити течове в тръби на водопроводи и канали, тръби на парни инсталации, тръби на топла и студена вода, вертикални и хоризонтални щрангове за мръсна и чиста вода, тръби за басейни и други видове тръби за чиста и мръсна вода с високо и ниско налягане. Откриваме течове от тръби без значение от материала на тръбата: метални тръби, медни тръби, чугунени тръби, теч от PPr тръби, течове от PET тръби и други видове тръби.

Откриване на теч от тръби

 Откриваме теч под замазка, тръби в под, тръби в стена, тръби на баня, тръби под земя и други.

Откриването на теч от тръби се извършва по следните начини:

  • откриване на теч  с термокамера
  • откриване на теч с ултразвук
  • откриване на теч с трасираща апаратура
  • откриване на теч с детектор за откриване на теч
  • откриване на теч  с газ анализатор
  • откриване на теч от с микрофон

 Всички методи за откриване на теч се използват в определени случай и не са универсални. Методите са успешни в зависимост от ситуацията и начина им на прилагане.

 Професионална фирма за диагностика и откриване на ВиК теч с термографска камера Flir. Намиране и ремонт на течове с гаранция.

Цена за откриване на скрити течове от 148,00 лева.