Откриване на скрит теч

Скрит теч от ВиК тръби се открива с термовизионна камера или ултразвукова апаратура, много опит и добри познания.  Като не на последно място е спазване на правилата за работа с термокамера, както и спазване на нормите за калибриране на урад – термографската камера. При проблем със скрит теч, често питате „Препоръчайте фирма за откриване на скрит теч“. Препоръчваме ви откриване на скрит теч с точност и гаранция.

Откриване на скрит теч в София

откриване на скрит теч

 Важно условие за успешно откриване на скрит теч, без значение от вида на теча, е термографската апаратурата и правилното и използване. Използват се също ултразвуковите преобразуватели и влагомери за строителни материали.  Не на последно място обследващият технически екип или техническо лице (термограф). Хората откриващи скрит теч с термография се наричат термографи и трябва да имат сертификат за ТТ (диагностика без разрушаване). Това е сложна задача поради фалшивите образи и т.н „огледала“, които се получават при работата. 

 Сертификат по ТТ гарантира познания за работа с термокамера, възможност за настройка на камерата и познания за материалите. За да се визуализира правилно образа има редица правила, които трябва да се изпълнят стриктно и да се знаят. Има таблици и норми на настройка, без които образа се изкривява, стойностите не са точни и термокамерата се превръща от скъп уред в детска играчка, служеща за респект или украшение.

 Познаването на материята, която се обследва също е задължителна. Познанията и опита с ВиК инсталациите при търсене на теч от такива е задължителен. Казано просто и ясно, това което обследваш, трябва да го познаваш!

Откриване на ВиК теч

 Така за нашият случай с откриване на проблем по тръби, ако не знаеш как се полага тръба, не знаеш основни правила за сглобяване, използвани материали, свойства на материалите и дори техните наименования, как тогава откриваш проблема им?! Същата е ситуацията и при работа с термокамера. Трябва да се изкара курс на обучение, необходима е практика и полагане на изпит за работа с термографска камера, както и основни понятия в термографията и термодинамиката.

 При термографията, която няма нищо общо с фотографията, се използва така нареченото калиброване на уредите в реални условия. Единствено това гарантира достоверността на образите от матрицата на камерата. При неправилно калибриран уред се наблюдават огледални сенки и отражения, а това въвежда в заблуждение и сигурно неправилна диагностика. 

Скрити течове, причини и видове

 Скрити течове от водопровод или канал в инсталация са чести явления с остаряване на тръбите, земетресения, механични увреждания, химични увреждания и други. Повредите се случват предимно от стари тръби, високо налягане, неправилно направени слепвания при PPR тръби и фитинги, механично увреждане и редица други.

 Ако се питате „Как да извърша диагностика на теч в банята?“, се обърнете към обучен екип с дългогодишен опит.

Скрит теч може да е от канализация , тръбопровод за студена вода или тръбопровод топла вода, както и от парно. При теч от тръба на водопровода, водата е под налягане, докато при теч от канал водата се отича на гравитационен принцип и е по-трудно откриване на скрит теч от канал (канализация, щранг мръсна вода). Тръбите от ВиК инсталациите най-често са положени в стени, куфари, мазилка и под замазка. Това от своя страна налага използването на термографска камера, като задължително условие за откриване на скрит теч от ВиК инсталации и системи.

Скрит теч от съсед – установяване

 При жилищни кооперации и блокове скритият теч/теча може да е няколко етажа по-нагоре или няколко апартамента в страни от видимите щети нанесени от самият теч. При търсене на скрит теч от тръби и канали трябва да се знае, че не е задължително теча и неговата причина да е логична. При мокър под не означава, че теча е задължително от вашата баня и от сифона. При мокър таван също не е задължително проблема да е в съседа над вас.

 Водата може да се стича по тръби и в кухини и да прескача определени етажи или равнини. Също е възможно да се разлива по наклона на плочата в самата замазка. Отделно може теча да е с периодичен характер, непостоянен интезитет! Всичко това е предизвикателство и понякога правилната диагностика на скрит теч отнема дни. 

Как се намира скрит теч

 Това от своя страна налага обследване на скритият теч да започне от резултата и да се проследи пътя на водата. По този начин се откриват и евентуални съпътстващи течове. При обследване на скрит теч с термокамера се налага достъп до съседните жилища и помещения. Въпреки напредналата технология, не е възможно да се открие теч при съседа, без да се влезе в апартамента му. Скрит теч от ВиК в съседен имот се открива единствено и само с достъп до даденият имот. През плочи и стени е невъзможно. Термокамерите не виждат през плочи, стени, дувари и други плътни и топлоизолиращи повърхности и равнини!

Забележка!

 Термокамерата работи с преобразувне на лъчите от термоизлъчването на обектите. При наличие на топлоизолация термолъчите (отдаването на топлина от даден източник) са възприпятствани. През топлоизолация и други топлоизолационни материали, откриването на теч е невъзможно с камера. При топлоизолация е задължително нейното премахване или работа с друг уред, които позволява работа в подобна среда.

Обадете ни се, ако се интересувате от ермокамера за откриване на течове цена, уред за откриване на течове цени, термовизионна камера за откриване на течове и др.