Откриване на теч от парни инсталации

откриване на теч от парни инсталации

Парните инсталации са тръбни инсталации по които се движи топла вода.  Инсталацията може да бъде отворена и затворена, като и при двете инсталации има налягане. Парните инсталации се изграждат от различни видове тръби – метални, парни тръби с алуминиева вложка или PPR тръби с алуминиева вложка.  Не на последно място се използват и медни тръби. Тръбите изграждащи парната инсталация са изложени на външни влияния и стареене, като помежду си имат снадки и фитинги. Всичко това създава предпоставка за пробив и образуване на скрит теч в парната инсталация.

Откриване на теч от парни инсталации

Като специалисти разполагащи с термокамери ние извършваме откриване на течове от парни инсталации и тръби на парното.  Откриваме течове от тръби на парно и течове от парни инсталации предимно в сгради.

За да се открие теч по парната инсталация е необходимо парното да е с включена циркулация, включено топлоподаване и под налягане близко до стандартното работно налягане на системата.

Открниването на течове от парната инсталация е свързано с оглед и профилактика на цялата абонатна станция, тръбите и радиаторите на системата. Огледа на парната инсталация се извършва с термокамера от опитен специалист термограф.

Ремонт на течове

Откритият теч от парното се отстранява след източване на парната инсталация. След напълването на парната инсталация се проверява отново качеството на ремонта.

Най-често течове от парни инсталации на сгради се появяват в мокри помещения и бани, където е имало влага или тръбите са изложени на висока влажност. Тръбите ръждясват и прогниват от външна страна и образуват шупли и пробойни.

Отстраняване на течове

Затова при навлизане на влага, наводнение, ВиК авария и друга причина наводненото място, замазка или стена се оставя да изсъхне преди затваряне и възстановяване. В противен случай влагата се запечатва и започва корозия на тръбите на парната инсталация или на ВиК инсталацията при метални тръби.