Теч от таван

теч от таван

 Всички течове са неприятни, но теча от таван е един от най-неприятните.  Капката капе върху мебели, върху хора и каквото попадне и няма с какво да я спрете. Отделно теча от таван е образувал грозно петно с лющеща се боя и замазка. Петното се вижда винаги и пред погледа ви постоянно. Всичко това се поправя само след откриване и отстраняване на причината довела до теч от таван.

Откриване на теч от таван

 Обикновено теч от тавана се получава в банята, кухнята и около вертикални и хоризонтални разгъвачи на тръби за канал, водопровод и тръби на парното. Понякога обаче в близост до хоризонтални разгъвачи няма технологичен отвор или дефект в плочата и водата не може да премине през нея. Така водата се събира и намира място да премине през плочата на съвсем друго място от мястото на което изтича.

 Без значение каква е водата тя оставя петно и обрусва шпакловката и боята. При теч от тавана се касае в почти всички случай за теч от съседи над вас. При  по-старите сгради от преди 1959 година има тръби преминаващи по тавана под мазилката. В такъв случай теча може да се дължи и на повреда във вашите тръби, а не в тръбите и каналите на съседа.

Откриване на теч с камера

 Откриването на теч от таван се извършва също с термокамера и термографско обследване. Камерата ясно показва теча от тавана от какво и от къде е причинен.

 Откриването на теч от тавана започва винаги от „потърпевшото“ помещение, т.е от помещението в което е теча от таван и ако се налага продължава в помещението над петното  с теча. Процедурта се изпълнява задължително по протокол. Целта е евентуално откриване на съпътстващи течове, като това не всеки път е възможно. Трудно може да откриете вода във водата и да разчетете от къде идва. 

Цена за откриване на скрит теч от 148,00 лева без ДДС. 

 Не е изключено теча от тавана да е причинен от покрива.