Откриване на теч от съседи

откриване на теч от съседи
откриване на теч от съседи

 Наличие и откриване на теч от съседи е най-неприятният теч. Скрити течове винаги е имало, но когато теча е от съседа теча е по-труден за откриване. Не е приятно да тече от тавана на банята, тавана на кухнята или междинна стена между два апартамента. Скритият теч от съседи най-вероятно не е причинен умишлено и нарочно, но въпреки всичко си е теч и нанася щети. Важното при теч от съсед е да има добри отношения и да се позволи достъп до апартамента за откриване и отстраняване на проблема. Откриване на теч от съседи без къртене с термографски анализ е бърз и надежден метод.

Откриване на теч от съседи

 Ние откриваме теч от съседи с помощта на съвременна  и модерна апаратура от марката FLIR. Работим с професионални термографски камери, специални ултразвукови преобразуватели, влагомери и други видове термографски уреди и камери. Откриването на теч от съседа вече не е невъзможно. За да се открие теч от съседи е важно да се подсигури достъп до двете жилища, съответно над или до проблема според вида на влагата.

 Извършваме обследване с образна диагностика, без къртене и разрушаване на стени, замазки и подови настилки. Издаваме констативни протоколи, оферта за отстраняване на проблема и препоръки за ремонтна дейност.

Видове теч от съседи

 Течът от съседи може да се прояви по много начини и на много места. Най-често се среща теч от тавана на банята и теч от тавана на кухнята, като също често срещан теч е теч от куфара на вертикалните щрангове на канализацията и тръбите на чистата топла и студена вода.

  Причините за теч от съседи са много различни и разнообразни, като започнем от пробита тръба на студена или топла вода, пробит и повреден канал, запушен вертикален щранг, пробит сифон, нарушена фуга, спукан маншон на тоалетна, теч от душ кабина, теч от вана и още куп други причини. Ролята на термокамерата е да открие причината за теча, да визуализира проблема с точност и да намали разходите и труда по отстраняване и откриването на теча.

Достъп при теч от съседи

 Често се случва съседи причиняващи теч да не допускат екипа на фирмата, както и самите потърпевши съседи до жилището за откриване на теча. В  случай, че ние нямаме достъп до помещението причиняващо теча, то няма как да открием теч от съседи.

 Работим с термокамера Flir за откриване на теч от съседи. Цена за откриване на теч от 110 до 199,00 лв без ДДС.

Предлагаме откриване и отстраняване на скрити течове за Софи и област София.

Цени за откриване и отстраняване на течове.