Откриване на течове с инфрачервена камера

откриване на течове с инфрачервена камера

 Откриване на скрит течове с инфрачервена камера представлява диагностика на скрит теч. Извършва се с помощта на апаратура. Инфрачервената камера има възможност да преобразува инфрачервените вълни, които са невидими за човешкото око във видими. След като ги визуализира на монитора на самата камера се открива мястото на теча.

Течовете на вода и проникването на влага могат да причинят сериозни щети на къща или сграда и могат да бъдат трудни за откриване, да в последствие да стане твърде късно. С помощта на инфрачервена камера и при подходящи обстоятелства е възможно да се намерят скрити проблеми с водата и влагата, без да се стига до разрушителни тестове.

Откриване на течове с инфрачервена камера

Има много източници на влага в сградите, включително влажност (през всеки сезон), конденз, изтичане на тръби, дъжд и сняг и дори дишане на хора и животни. Обикновено ниското ниво на влага е добре, но течовете или големият конденз могат да причинят сериозни проблеми. Инфрачервената камера не може да „види“ влагата в стените, но може да открие фини температурни разлики и модели, които разкриват съществуването на вода.

Апарата засича вълните в диапазона от 0,9 до 14 µm (инфрачервеният сектор), като ги прави видими за човешкото око. Основното предназначение на инфрачервената камера не е за откриване на скрити течове. Това не пречи, камерата да върши идеална работа и за това. Като за начало тя е разработена, като секретна военна технология. Остарелите технологии намират все по-широко приложение в социалните сфери. Приложението на инфрачервената камера в строителството и най-вече в откриването на скрити течове е наложено от тогавашната все още шведска фирма Flir.

 Инфрачервените камери са скъпи апарати със широко приложение. За работа с термо камера се изисква специално обучение и опит за да се възпроизведе точен и адекватен образ. Хората работещи с термокамери се наричат термографи и трябва да разполагат със сертификат за термография II ниво. Това се налага за да извършват  диагностика с инфрачервена камера.

Как се открива теч с инфрачервена камера?

 Инфрачервената камера засича инфрачервеното лъчение от електромагнитният спектър с определена дължина на вълната. При правилна настройка на термокамерата и опитен термограф камерата улавя температурните разлики и аномалии и ги преобразува в образ на даден дисплей или монитор. Разчитането на образите гарантира откриването на теча.

 Откриване на теч с инфрачервена камера не е лесна задача, но за хора с добра апаратура за откриване на теч пи опит гарантира 100% точност в откриването на скрити течове. Най важното условие при откриване на теч с инфрачервена камера са настройките на самата камера. Правилните настройки и съответните атмосферни параметри да отговарят на изискванията на стандартите по които се работи.

Професионален термограф. Термография на скрит течове за страната 0895 012345. Свържете се с нас и запазете своя час.