Откриване на течове с инфрачервена камера

откриване на течове с инфрачервена камера

 Откриване на скрит течове с инфрачервена камера представлява безразрушителна диагностика на скрит теч. Извършва се с помощта на апаратура за откриване на теч която лакализира теча с висока точност, малко отклонение и визуализация на проблема.

Инфрачервена / термографска камера за течове

Инфрачервената камера (термокамера или термографската камера)  има възможност да преобразува инфрачервените излъчвания –  вълни. Те са невидими за човешкото око във видими посредством специална матрица. След като ги визуализира на монитора на самата камера се открива мястото на теча, както и причините за появата му.

Течовете на вода и проникването на влага могат да причинят сериозни щети на къща или сграда и могат да бъдат трудни за откриване.  С помощта на инфрачервена камера и при подходящи обстоятелства е възможно да се намерят скрити проблеми с водата и влагата, без да се стига до разрушителни тестове.

Откриване на течове с инфрачервена камера

Има много източници на влага в сградите, включително влажност (през всеки сезон), конденз, изтичане на тръби, дъжд и сняг и дори дишане на хора и животни. Обикновено ниското ниво на влага е добре.  Но течовете или големият конденз могат да причинят сериозни проблеми. Инфрачервената камера не може да „види“ влагата в стените. Тя обаче може да открие фини температурни разлики и модели, които разкриват съществуването на вода.

Апарата засича вълните в диапазона от 0,9 до 14 µm (инфрачервеният сектор), като ги прави видими за човешкото око. Основното предназначение на инфрачервената камера не е за откриване на скрити течове. Това не пречи, камерата да върши идеална работа и за това. Като за начало тя е разработена, като секретна военна технология. Остарелите технологии намират все по-широко приложение в социалните сфери. Приложението на инфрачервената камера в строителството и най-вече в откриването на скрити течове е наложено от тогавашната все още шведска фирма Flir.

 Инфрачервените камери са скъпи апарати със широко приложение. За работа с термо камера се изисква специално обучение и опит за да се възпроизведе точен и адекватен образ. Хората работещи с термокамери се наричат термографи и трябва да разполагат със сертификат за термография II ниво. Това се налага за да извършват  диагностика с инфрачервена камера.

Как се открива теч с инфрачервена камера?

 Инфрачервената камера засича инфрачервеното излъчване от електромагнитният спектър с определена дължина на вълната. Това за различните материали при една и съща околна температра е различно. Камерата иска дълбочинна и повърхностна настроика и то правилната. При правилна настройка на термокамерата и опитен термограф камерата улавя температурните разлики и аномалии и ги преобразува в образ на даден дисплей или монитор. Разчитането на образите гарантира откриването на теча, но разчитането не е толкова просто. На образа се полчават сенки, огледала, отражения, аномалии и дрги което може да обърка правилното им разпознаване и да подведе оператора.

 Откриване на теч с инфрачервена камера не е лесна задача, но за хора с добра апаратура и опит за откриване на теч гарантира 100% точност в откриването на скрити течове. Най важното условие при откриване на теч с инфрачервена камера са настройките на самата камера и съобразяван с основинет правила и закони в термографията. Правилните настройки за коефициентите на материалите на обекта, както и съответните атмосферни параметри да отговарят на изискванията на стандартите по които се работи.

Професионален термограф. Термография на скрит течове за страната 0895 012345. Свържете се с нас и запазете своя час.

Откриване на скрит теч цена от 148,00 лв