Откриване на теч

откриване на теч

Откриване на теч с апаратура, откриване на теч с камера или термокамера! При наличие на теч е необходимо да се извърши откриване на теч с точност без къртене. Скрити течове от различно естество причиняват щети и главоболия на много хора. Всеки теч, които причинява щети и не се наблюдава с просто око може да се дефинира като скрит теч, без значение теч от дали е теч от тръба, теч от таван или теч от канал на баня. При наличие на теч е необходимо да се извърши откриване на теч, преди да се предприеме отстраняване и ремонт на щетите.

 Скрити течове могат да се наблюдават от:

  • -водопровод – откриване на теч от водопровод
  • -теч от канализация
  • -скрити течове от покриви
  • -теч от фасада на сграда
  • -скрити течове от балкон
  • -скрит теч от тераса
  • -скрити течове от парни инсталации и ВиК инсталации
  • -както и още много други като течове от баня, течове от душ корито и душ кабини.

 Като професионални термографи и фирма за откриване на теч с камера и апаратура, можем да заявим, че всеки скрит теч е труден за откриване и различен по своему, в зависимост от съпътстващите фактори и условия на работа.

Откриване на скрит теч

 Разнообразието от скрити течове е огромно и трудно бихме могли да ги опишем и разделим по групи. Но все пак най-основно можем да ги категоризираме на постоянни скрити течове, периодични скрити течове и скрит теч с малък или голям дебит на разлив. Тук искаме да обясним, че теча не е резултата от разлива, а мястото където има авария. Това може да е пробив или други нередности в дадена система. Така, че когато говорим за теч ние търсим самата причина, а не видимите последствия, като петна, мухъл, плесен или лупене на мазилка и шпакловка.

ВНИМАНИЕ:  Напоследък много фирми показват влагата на своите клиенти и ги насочват да търсят проблема във влажната зона. Влагата се струпва в най-ниската зона и  участък, така тя не е фактор за откриване на скрит теч на даденото място. Влагата показва щетите, а не мястото на теча, проблема които го е причинил и нужните действия за отстраняването му!.

Откриване на течове с термокамера в София

 Скритите течове са трудни за откриване и точно локализиране. Понякога има съпътстващи фактори като висока влага, високи температури, силна светлина, периодичност на теча и още много други затрудняващи термографското обследване на скритият теч. Скрит теч се търси и открива с термографска камера с определени характеристики и функции, специални влагомери или ултразвукови устройства и с много опитен и обучен технически персонал.

 Като най-разпространен начин за откриване на скрит теч е термографският анализ налага правила и норми, които са задължителни. Първо трябва обучен термограф имащ сертификат ТТ първо или второ ниво. Подходяща инфрачервена камера или известна като термокамера.

Откриване на теч цена

 Преди да започне обследването за търсене на теча се правят някои настройки на термокамерата и се записват показанията. Важното при намиране на теча е изготвянето на констативен протокол доказващ подробно мястото и причината за теча. Протокола описва подробно техниката с която е правено обследването на теча разрешителното и сертификата на термографа и евентуално препоръки за отстраняване на теча.

 Ние предлагаме откриване на скрити течове с термокамера, без къртене. Откриваме течове с термографска камера на Flir, а нашият термограф е с международен сертификат II ниво. Издаваме констативни протоколи и термографски снимки, както и изготвяме оферти за отстраняване на течове. Откриване на теч цена от 148,00 лв до – лв за София и страната.

Предлагаме ви още диагностика на теч в банята, уред за откриване на течове цена, уред за откриване на течове на вода, термокамера за откриване на течове цена, термовизионна камера за откриване на течове, Вик откриване на течове София.

Цена за обследване на течове от 148,00 лева

Диагностика на теч в банята 198,00 лева

Нашият екип разполага с термовизионна камера за откриване на течове за София и страната. Извършваме обследване на течове, ВиК течове, теч от покрив, теч от съсед, теч от балкон и не на последно място извършваме откриване и ремонт на течове!

Настройка на термокамера и работа с термокамера.

Видео: