Термографски анализ на теч

Термография на скрити течове

Термичното изобразяване е един от най-лесните и бързи методи за откриване на енергийни пробиви, нежелана влага и електрически проблеми в жилищни сгради. Термокамерата показва точно къде са проблемите и помагат да се съсредоточи вниманието, което позволява да диагностицирате правилно зоните с загуба на енергия или вода, без къртене. Термография на скрити течове и ремонт на аварии по ВиК.

термографски анализ

Термографската камера може ясно да ви покаже къде се губи топлината ви. Той локализира изтичане на студен въздух, изтичане на вода и лошо изолирани зони. Така се показва точно къде е тънка изолация или липса на такава.

Тази технология, термовизионната камера изработва пълен графичен и подробен доклад, който може да бъде представен на вашата застрахователна компания, архитект, инженер или изпълнител. Докладът идентифицира и локализира проблеми, проверява дали ремонтът е приключил задоволително.

Какво е инфрачервена / термична термография?

Термографията е използването на инфрачервена камера за измерване и заснемане, за да се види и измери топлинната енергия, излъчвана от даден обект. Термалната или инфрачервената енергия е светлина, която не се вижда от нас, защото дължината на вълната е твърде дълга, за да бъде открита от човешкото око – това е частта от електромагнитния спектър, която възприемаме като топлина. Дори и много студени предмети като кубчета лед, излъчват топлина. Колкото по-висока е температурата на обектите, толкова по-голямо е излъчването на инфрачервено лъчение. Инфрачервената светлина ни позволява да видим какво не могат да видят очите ни. Инфрачервените термографски камери създават изображения на невидима инфрачервена или топлинна радиация и ни позволяват да идентифицираме къде се намира тази топлина с точност.

Термография на скрити течове, намиране на теч без къртене

Термографският анализ позволява да намерите следните:

  • Течове на вода от тръби и канали, други течове
  • Изтичане на въздух топъл или студен
  • Попадане на вода по пода от баня или друг източник
  • Течове на покрив, теч от тераси, теч от съседи
  • Натрупване на конденз по стени и под
  • Пукнатини на комина
  • Потвърждава слабост в изолацията
  • Тече централно отопление или локално парно
  • Липса на изолация на стени и покриви
  • Мухъл и влага – намиране на теч

Цени за откриване на теч с термокамера

Цени от 7,00 лв с ДДС за един обект – помещение

30,00 лв с ДДС за всеки следващ обект – помещение

70,00 лв протокол за съдебен спор – протокол, а не доклад!

30,00 лв такса термография

Цените са с ДДС

Извършваме отстраняване наоткритите проблеми.