терммография

Термография, термографски анализ

Термографски анализ

Инфрачервената термография се изписва съкратено IR. Термографията е наука, която се занимава с изработката и разчитането на термограми. Хората работещи това са Термографи. Термографията намира много широко приложение, като напоследък навлиза доста широко в бита и медицината. Едно от приложенията в последно време е термография на млечни жлези и термогрфия на тяло.  Естествено това приложение не все още толкова масово. Основният уред в термографията е термокамерата, тя е известна още като термографска камера или термовизионна камера, въпреки, че последно не е много правилно. Изследването с термокамера на обекти, системи или организми се нарича термография или термогррафско изследване. Този метод намира приложение и при измерване на термокачествата на дадена сграда или система. На графиките се виждат ясно проблемните зони, а това спомага да се открие точната причина и да бъде отстранена.

Друго приложение е намиране на течове, което може да се срещне и като откриване на течове, диагностика на течове или локализиране на течове. Тук трябва да вметнем, че се касае за скрити течове или по-точно казано течове с неясна причина и място на пробива. Търсене на скрити течове с термокамера е доста търсена услуга.

Фирми за откриване на течове

 Фирми за откриване на течове се срещат все по-чест, въпреки съмнителните качества на термографа и резултатите от разчитането на термограмата – термографски анализ. Тук идва въпроса, всички видове течове на вода ли се откриват с термокамера? Отговора е НЕ! Когато напишете в Гугъл или друга интернет търсачка „препоръчайте ми фирма за откриване на течове”. Там ще излязат стотици резултати, където може да прочетете подробности, но не всички са верни.

Ще се опитаме да обобщим какви течове могат да се откриват с термография и какви не. Тези, които не могат да бъдат  намерени и диагностицирани с термография, могат да се локализират с други уреди и методи. Например колерация, ултразвук, влагоизмерване, земен микрофон за увеличаване на звука и още  и още способи.

Видове теч спрямо налягането :

  • Под налягане
  • Без налягане, гравитачен

Спрямо качестовто на водата :

  • Чиста вода
  • Мръсна вода

Видове теч спрямо причината:

  • От тръби  – това е теч от тръба в стена, теч от тръба под земя, открита тръба, теч от тръби на парното и др.
  • От водоеми – теч от басейни, теч от вани, теч от корита
  • От хидроизолация – теч от тераса, теч т основа в подземие
  • От покриви – от плоски и скатни покриви при нарушена цялост на покритието или обшивката
  • При конструктивни грешки – неправилно проектирано или изпълнено съоръжение

Термографски анализ в София

Метода е ефективен при откриване на скрити течове, само при материали достъпни с ir лъчите. Ако теча е под определената зона на достъп, съответно всяка зона се определя от вида на материала и неговите особености,. Тогава термографията няма да може да открие проблема.

Естествено вече има редица методи и начини за откриване на причината и мястото на аварията. Всяка уважаваща си себе си компания трябва да е запозната с тях и да разполага с апаратура и обучен персонал.

При проблем, може да се обърнете към нас на посочените телефони и електронни пощи в секция КОНТАКТИ

термографски анализ