Термография оборудване

Термография оборудване и допълнителни уреди и инструменти

термография оборудванеТермографията е сериозна наука и за качествено изпълнение на метода се изисква оборудване. Термографското оборудване не се свежда единствено и само до термографската камера. За да функционира правилно камерата трябва да бъде калибрирана и настроена.  Това се изучава в специални курсове в общо три нива. Обучението на термографа включва и практическа работа с термокамера. За да настроите термокамерата, обаче трябва да имате други уреди. Много „термографи с лиценз“ не са наясно, как точно работи термокамерата, как трябва да се настрои и че уреда, не е термометър.

Термография оборудване

Термокамерата като апарат е матрица с вграден софтуер, които преработва и преобразува инфрачервените невидими лъчи. Това са вълни, излъчвани от реалните тела във видими образи. За да функционира термокамерата правилно и точно трябва да се създадат работни условия. Самите инфрачервени вълни са електромагнитни вълни с определена дължина на вълната. Както всички знаем от училище електромагнитните вълни се разпространяват много добре в атмосферата и в материята като цяло. При преминаване от една в друга среда (материя) си променят посоката, скоростта и дължината на вълната. Това трябва да се отрази и вземе предвид.

Термографски анализ, термография

Същото се случва и при завишена влажност, неголяма разлика в температурата на обекта и атмосферната температура, както и висока скорост на вятъра. Влияние оказва дори типа на осветлението, както и самата осветеност на средата в която се разпространява инфрачервената вълна.

Затова за да работим точно и професионално с инфрачервените вълни трябва да имаме необходимите уреди за замерване и отчитане на всички гореизброени параметри и да следим техните показатели. Термография и термографско оборудване вървят ръка за ръка, като се има предвид, че не само термографските уреди – термокамера и термовизьорите са към секция термография оборудване. Всичко казано до тук показва, че липсата на термографско оборудване или наличие на супер модерни термографски камери не вършат работа без наличие на спомагателните, но задължителни уреди.

Термография

Понеже ние знаем важността на уредите, техните свойства и възможности предприехме пълно обновяване на апаратурата и термографското оборудване.

На 21.10.2015 година получихме ново термографско оборудване на стойност 34987,44 евро от световно известната марка Flir.

Горди сме с новата придобивка и на 22.10.2015 г. ние направихме 3 безплатни обследвания с новото термографско оборудване.

Откриване на теч с термокамера. Откриване и отстраняване на ВиК течове.