Термография на течове

Термография на течове е процес по откриване на скрити течове посредством инфрачервена камера. Основите на Термографията са положени още през 1800 година с елементарен експеримент. В основата на термографията е самото инфрачервено лъчение. Инфрачервено лъчение се излъчва от всеки обект с температура над абсолютната нула. За абсолютна нула се възприема температура от – 273 градуса по Целзий. Казано по друг начин всеки обект има излъчване и може да се обследва според термографските закони. Инфрачервеното лъчение е част от електромагнитният спектър. Няма да се спускаме в сложни писане на технически термини, публикуване на сложни диаграмии и непонятни величини. Термографията на течове е приложим и точен метод за откриване на скрити течове без къртене, но в определени места и условия.

Термография на течове от ВиК. Течове на вода.

термография на течовеТермография на течове се извършва в реални условия с реални тела и обикновено в закрити помещения. При термографският анализ на течове се извършва диагностика на самият теч. При обекти с по-висока температура се увеличава и лъчението на самият обект. Тоест температурната разлика се откроява по-добре. За да откриете скрит теч с термокамера трябва да извършите точно и качествено калибриране на термокамерата с която ще се извърши термография на скрити течове.

В термографският анализ има основни понятия като черно тяло (универсален излъчвател), сиво тяло и реално тяло. На база тези тела и техните коефициенти на излъчване, поглъщане и отразяване се извършва калибровката. При термография на теч се вземат задължително и външни фактори като околна температура, разстояние, влажност и ъгъл на излъчване.

След настройка и наблюдение на обекта се прави термограмата или термоснимка. На базатермографският образ на обекта се извършва анализ на видяното и се установява проблема. При по-опитни термографи термография на теч се извършва без нужда от термограми и снимки. Термография на жилищни сгради се извършва по същите правила и в същата последователност.

Термография на течове с термокамера Flir

Всяка термокамера предлага два начина на измерване след точна настройка – автоматично ( което не препоръчваме) и ръчно.

Ние предлагаме термография на течове, термография на жилищни сгради, като се ангажираме с точното намиране на течове и тяхното отстраняване.

Цени на термография на течове може да видите тук.

Термография на жилищни сгради, термография цена от 110 лв, термографска камера под наем.