Термография в София

Термография в СофияТермографията се наложи като универсален метод за диагностика на обекти. Термовизията през последните години намира множеството приложения за откриване и констатиране на дефекти в сгради и сградни инсталации. Термография в София се предлага от множество фирми и термографи със специални термографски камери, уреди и апарати. За съжаление малцина от тях са истински термографи и професионалисти. Термографският анализ намира широко приложение в съвременният живот, като покрива почти всички сфери от здравеопазване, през производство, строителство, изпитване на системи и дори откриване на течове. Най-широко приложение намира в промишленост и военно дело.

Термография в София цени

Термография, термовизия или термографска диагностика е резултат от термографско изпитване на даден обект. Термографията е метод за визуализация на обекти чрез инфрачервените лъчи и метода може да се срещне като инфрачервена термография. Метода позволява да се диагностицират и изпитват предмети в липса на светлина, както и без директна визуализация. За прилагане на метода се изисква специални знания и сертификати. Работата с термокамера не е само записване и правене на снимки.

За да работите с термокамера и да извършите термография на течове или термография на сгради трябва да имате база данни, определени коефициенти, да умеете да извеждате коефициенти и да ги прилагате в зависимост от околните атмосферни условия. Термография в София може да откриете на различни цени, като някои от тях са екстремно ниски и естествено качеството ще е също екстремно. Термографски снимки, термографски анализ и термографско изпитване са различни неща на различна цена. При цени на термокамерите от 15000-20000 лева без ДДС, около 15000 лв за сертификат и време за обучение на персонал, е ясно, че цените за термография в София трябва да са също високи. Термографията се ценообразува в зависимост от сложността на заданието, вида на обекта, неговото разположение и местоположение, както и обема.

Термовизионна диагностика в София

Термовизионната диагностика е диагностика на даден предмет с термокамера. Наименованието намира приложение повече за медицински цели. За тази диагностика се използват матрици не на термокамера, а матрица за термовизьор. Разликата е в начина на изпитване и възможностите на матрицата.

Термографска диагностика

Термографската диагностика се извършва от специалст термограф минимум ІІ ниво. За да се извърши термографска диагностика естествено е необходима и термографска камера. Термографските камери, които се използват трябва да са калибровани и сертифицирани. Термографската диагностика може да бъде качествена или количествена с пасивен или активен метод на изпитване. Много често при термография в София се предлагат на клиентите данни от термографията на даденият обект (термография на жилищни сгради или термография на течове), като констативен протокол или доклад. Въпросният протокол съдържа термографски снимки и неразбираеми данни за клиента или фирмата изпълнител на ремонта. Констативният проткокол не е със снимки. Снимките са допълнение към протокола. Самият протокол или доклад трябва да е само с думи и данни.
Цена на термография в София от 110,00 лв без ДДС.