Констативен протокол за откриване на течове

Констативен протокол от термографско обследване за скрит теч с камера, за откриване и доказване на скрит теч от тръби и ВиК инсталации, се издава по желание на клиента и се заплаща допълнително. В констативният протокол от термографията на скритият теч се описва подробно целта на термовизионното обследване на теча, мястото на обследването, откритият проблем причиняващ скрит теч, препоръки за отстраняване на вече откритият теч, наличните сертификати и лицензи за дейността на термографската фирма за откриване на скрити течове с камера и друга апаратура, сертификати на уредите с които се извършва термографията(термокамера, термографски уреди, ултразвукови, влагомери и други), прикрепят се снимки и от термографската камера и се изготвя оферта по препоръките за отстраняване на скритият теч и последствията от него. Протокола не е част от обследването и не е включен в цената на откриването на теча. Отстраняването на вече откритият теч, също е предмет на друга дейност, която се заплаща отделно от цената за откриване на теча. Протокола се изготвя в рамките на 5 работни дни и представлява официален документ от констатацията на теча, на база  термографските снимки от термокамерата и данните от другите използвани уреди при откриването на теча. Констативният протокол за откриване на скрит теч или скрити течове, се издава за да послужи пред съседи, пред фирми за ремонт, пред застрахователи, пред община, пред Етажната собственост на жилищната сграда и други лица и институции. Протокола е официален документ за направеното термографско изследване и откриване на скрит теч, без значение от произхода на теча-теч от банята на съседите, теч от тераса, теч от таван, теч от тръби, теч от парно или теч от покрив.

 Идеята на констативният протокол е да се документира в части, детайлно всичко по време на изследването на  даден скрит теч. Това е важно! Понякога в реална ситуация, по време на обследването и откриването на теч се доказват и откриват още един или няколко съпътстващи скрити течове. Тези съпътстващи течове, не са основни, но е важно да бъдат взети под внимание при ремонта за отстраняване на основният скрит и масивен скрит теч.

Общо взето един констативен протокол за теч в жилищна кооперация с много апартаменти и съкооператори, които по един или друг начин са зависими от ситуацията решава много разногласия и противоречия относно мястото на теча и как са еотстрани теча. Констативният протокол, не може да бъде  тълкуван по един или по друг начин, в зависимост какво е изгодно на дадено физическо лице, фирма, група или организация. В документа от термографският анализ на теча пише ясно и точно къде е констатиран скрит теч, какво и как тече и причината за това, което решава противоречия и разминаване в мненията и налага отстраняването по описан ред и препоръки.