Откриване теч на вода

 Откриване теч на вода с термокамера. ВиК течове са  крайно неприятни за всеки собственик на имот, без значение от неговото предназначение. ВиК течовете могат да имат различен произход. Може да се получат течове от водопроводната или отоплителната инсталация, улична канализация, от резервоари за вода, от бани, от вана, от хидроизолация, от фуги на терасата и много други.

 ВиК течовете се появят по: централния водопровод,  около сградата, в самата сграда. Местата за поява на течове в сградата са: баня, тоалетна, мокро помещение, около тръбопроводите, около терасите и покривите, както и други уязвими места.

Откриване теч на вода

откриване теч на вода

 Когато аварията не е точно там, където водата и влагата са вече видими, то говорим за скрит теч. Скритите течове изискват диагностика за откриването им, преди да се премине към самият ремонт. Задължително се извършва диагностика и локализиране мястото на теча.

 При откриване теч на вода се използва апаратура и уреди, които са различни по принцип на работа и се прилагат при различни ситуации и нужди. Най-често се използват термокамери, влагомери, акустични преобразуватели, радиаграфия и ултразвукови преобразуватели.

 При едните методи се използват невидими за човешкото око инфрачервени лъчи и ги преобразуват в ярки образи.  Другите методи се използват преобразуване и увеличаване на много слаби сигнали от шума на изтичащата вода. Усилването на звука е от 200 до 2000MHz. Анализа на тези шумове и инфрачервени лъчи правят възможна точната диагностика на теча на вода, без значение дали е навън под земята или в сграда.

Откриване на теч с апаратура

 При откриване на теч на вода трябва да се вземат предвид всички особености на теча. Вътрешните течове (ВиК, течове от сгради водопроводи) и външните течове са различни по същество и се откриват по различен начин с различна апаратура. За да е точен анализа и вярна локацията на мястото на теча трябва да се изпълнени всички условия и калибриране на апаратураата за откриване на теч.  Самото оборудване е прецизно и точно, но важното е как се работи с него. Правилното използване на апаратурата за откриване на теч гарантира 100% откриването на мястото на аварията с точност.

 При използването на шумови логери трябва да се знае, че точността зависи до голяма степен от околните странични шумове в момента на обследването. Същото важи с пълна сила при откриването на теч с термокамера. Важни са всички температурни източници около обследваният обект и задължително трябва да се вземат в предвид.

 Откриване на теч на вода с видеодиагностика е най-ниско ефективният метод и се използва предимно при теч от канали.

 Ние предлагаме откриване теч на вода, както и отстраняване и ремонт на течове.

За повече информация и цени за течове тел 0895012345.