Откриване на теч с апаратура

откриване на теч с апаратура

 Откриване на теч с апаратура се свързва с откриване на теч с камера. Това може да се извърши по няколко начина, като най-разпрастранен от тях е термографският анализ или термографията. За да откриете теч с неясен произход, трябват не само термокамера (термографска камера), а и много опит и куп други инструменти и уреди. 

 Напоследък в България се появиха задоволителен брой фирми и „лицензирани термографис неясен опит в откриване на теч с апаратура.

Откриване на теч с апаратура на цена от 90 лв

 Лицензираните термографи в България са много малко, като още по-малка част от тях имат опит и практика при откриване на скрит теч с термокамера от ВиК инсталации и въобще течове от сгради. Самата термографска камера представлява уред преобразуващ невидимите за човешкото око инфрачервени вълни във видими на дисплея на даденият уред. Ние откриваме скрит теч на цена от 90 лв до 140 лв.

Принцип на термовизията / термография на теч

 Термовизията обследва невидимите вълни от инфрачервените вълни от електромагнитният спектър от 0,9 – 14 микрометри. Това на практика означава, че ние можем да видим температурата на тръбите и изтичащата вода и така да открием теча. За да се изпълни тази задача обаче е необходимо да се следят околната температура, скоростта на вятъра при обследване на теч на открито, околната температура, сенките и слънцестоенето, като преди това се извършат необходимите настройки на термокамерата. Всички изброени по-горе параметри показват, че трябва да се разполага с още много видове влагомери, термометри, уреди за измерване на скоростта на вятъра и други. В определени сайтове за откриване на теч забелязваме некомпетентност, но въпреки това се стремят да обяснят на клиентите, че „термокамери с една дръжка не могат да откриват течове и не са проф откривне на течове, уредите се различават по технически храктеристики, но това не променя принципа на работта им.

Откриване на теч с термокамера

 От изложеното до тук трябва да стана ясно, че без значение от термокамерата (понеже всички термокамери работят в определен диапазон на дължината на вълната) откриването на скрит теч не е въпрос на камера, а познания и на възможност за боравене с термографският уред. Термографската апаратура далеч не е произведена за да се използва за откриване на течове, но термовизията в областта на откриването на течове се прилага много успешно, вече повече от 20 години.

Откриване и отстраняване на скрит теч

 Ние сме лицензирана професионална фирма за откриване на скрити течове с термографска камера и други уреди. Предлагаме откриване на течове от:

-теч от балкон

-теч от тераса

-теч от съсед

-теч от баня

-теч от кухня

-теч от сифони

-теч от фуги

-теч от вани и душ кабини

-теч от водопроводи и канали

-теч от ВиК

-теч от парни инсталации

-теч от покриви

-теч от мазета

-теч от стени

-теч от подове

и теч от таван

  Всички видове течове се откриват с апаратура и предлагаме оферти за тяхното отстраняване. При откриване на теч с термокамера, се изготвя и констативен протокол за наличие или липса на теч. В констативният протокол се издават и препоръки за отстраняване на повредата. КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ, това е документ от обследването по стандарт. Той не е доклд, рапорт и т.н.