Откриване на теч с апаратура

откриване на теч с апаратура

 Откриване на теч с апаратура се свързва с откриване на теч с камера или дрги уреди. Това може да се извърши по няколко начина, като най-разпрастранен от тях е термографският анализ или термографията. За да откриете теч с неясен произход, трябват не само термокамера (термографска камера), а и много опит и куп други инструменти и уреди. 

 Напоследък в България се появиха задоволителен брой фирми и „лицензирани термографис неясен опит в откриване на теч с апаратура.

Откриване на теч с апаратура на цена от 198 лв

 Лицензираните термографи в България са много малко, като още по-малка част от тях имат опит и практика при откриване на скрит теч с термокамера от ВиК инсталации и въобще течове от сгради. Самата термографска камера представлява уред преобразуващ невидимите за човешкото око инфрачервени вълни във видими на дисплея на даденият уред. Това е така наречената матрица на термокамерата. Ние откриваме скрит теч на цена от 110 лв до 240 лв.

Принцип на термовизията / термография на теч

 Термовизията обследва невидимите вълни от инфрачервените вълни от електромагнитният спектър от 0,9 – 14 микрометри. Това на практика означава, че ние можем да видим температурата на тръбите и изтичащата вода и така да открием теча. За да се изпълни тази задача обаче е необходимо да се следят околната температура, скоростта на вятъра при обследване на теч на открито, околната температура, сенките и слънцестоенето, като преди това се извършат необходимите настройки на термокамерата. Всички изброени по-горе параметри показват, че трябва да се разполага с още много видове влагомери, термометри, уреди за измерване на скоростта на вятъра и други. В определени сайтове за откриване на теч забелязваме некомпетентност, но въпреки това се стремят да обяснят на клиентите, че „термокамери с една дръжка не могат да откриват течове и не са професионално откриване на течове, уредите се различават по технически характеристики, но това не променя принципа на работата им.

Откриване на теч с термокамера

 От изложеното до тук трябва да стана ясно, че без значение от термокамерата (понеже всички термокамери работят в определен диапазон на дължината на вълната).  Откриването на скрит теч не е въпрос на камера, а познания и на възможност за боравене с термографският уред. Термографската апаратура далеч не е произведена за да се използва за откриване на течове, но термовизията в областта на откриването на течове се прилага много успешно, вече повече от 20 години. Професионална термовизионна камера за откриване на теч на марката FLIR.

Откриване и отстраняване на скрит теч

 Ние сме лицензирана професионална фирма за откриване на скрити течове с термографска камера и други уреди. Предлагаме откриване на течове от:

-теч от балкон

-теч от тераса

-теч от съсед

-теч от баня

-теч от кухня

-теч от сифони

-теч от фуги

-теч от вани и душ кабини

-теч от водопроводи и канали

-теч от ВиК

-теч от парни инсталации

-теч от покриви

-теч от мазета

-теч от стени

-теч от подове

и теч от таван

  Всички видове течове се откриват с апаратура и предлагаме оферти за тяхното отстраняване. При откриване на теч с термокамера, се изготвя и констативен протокол за наличие или липса на теч. В констативният протокол се издават и препоръки за отстраняване на повредата. КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ, това е документ от обследването по стандарт. Той не е доклад, рапорт, снимки или други „самомислици“. 

Предлагаме също и отстраняване на течове!