Откриване на теч от терасата

откриване на теч от терасата

 Терасите, балконите, верандите и плоските покриви са площи изложени на външните атмосферни влияния и са в съседство със жилищните площи и помещения. Всяка една тераса трябва дa има здрава хидроизолация и подходяща влагоизолационна повърхност. Изработката и начина на проектиране и строеж на терасата са също от голямо значение. Откриване на теч от терасата е цяло предизвикателство! Един от най-трудните за откриване течове.

Откриване на теч от терасата в София и околността

 Теч от терасата е доста често срещано явление при новото строителство. При старото вече амортизирано или неподдържано строителство, също не е изключение.  Възможните места за протичане на вода от терасата са много. Терасите може да ги разделим на два основни вида: външна тераса, изнесена навън от жилищните части и вътрешна тераса. Вторият вид тераса тя може да служи за покрив на жилището под нея. Вторият вид тераси са известни още като покривни тераси.

 При външните тераси теча обикновено не стига до жилището на съседите, а най-много до стените около терасите на прилежащото помещение. При покривните тераси обаче теча задължително слиза първо при съседите отдолу.

Откриване и отстраняване на теч от тераса на ниска цена

 Откриване на теч от тераси се извършва с термокамери и термографски уреди, като времето и условията трябва да позволяват работа.

 Когато фугите, парапета или воронките и сифоните по терасата са повредени водата навлиза над хидроизолацията и създава предпоставки за теч. Водата може да проникне покрай парапети и изронени фуги, счупени плочки и неправилно положена хиидроизолация.

 При теч от терасата водата е проникнала между хидроизолацията и плочата и хидроизолацията е повредена.  Термокамерата има точно това предназначение – откриване на причините за теча от терасата посредством преобразуване на инфрачервените лъчи, които ще покажат зоните на проникване на влагата.

Откриване теч от терасата с термокамера

 За да се открие теч от терасата е необходимо да е сухо и не много горещо.

 Извършваме откриване на теч от терасата за София и страната с професионална термографска апаратура и камери.  арантираме отстраняване на проблема. Тук трябва да се има предвид, че теча може да е от улуци, сифон или водосток. Откриваме също теч от баня, теч от покрив и други видове теч от съсед.

Професионална фирма за откривне и отстраняване на скрити течове с гаранция 0895 012345.