Откриване на течове с термокамера

Скритите течове и проникването на влага могат да причинят сериозни щети на къща или сграда и могат да се окажат трудни за откриване. С помощта на термовизионна камера и при подходящи обстоятелства е възможно да се открият скрити течове на вода и влага, без да се прибягва до разрушителни тестове. Фирма за откриване на течове без къртене в София и цялата страна извършва откриване на скрит теч без къртене. Цена з откриване на скрит теч с апаратра от 148,00 лева…..

Има много източници на влага в сградите, включително влажност (през всеки сезон), конденз, течове на тръби, дъжд и сняг. Оказва влияние дори и дишане на хора и животни. Обикновено ниското ниво на влага е добре, но течовете или силната кондензация могат да причинят сериозни проблеми. Термокамерната камера не може да „види“ влагата в стените, но може да открие фини температурни разлики и модели, които разкриват съществуването на вода.

откриване на течове

Влагата е един от най-трудните за откриване проблеми в сградата. Винаги има знаци, но те не са лесно забележими и се пропускат, докато водата не започне да капе от тавана или да избиват петна.

Откриване на течове с термокамера – възможно ли е?

Влагата има тенденция да причинява само фини топлинни разделения. Термокамерата, способна да открива влага, трябва да има висока разделителна способност и голяма термична чувствителност, за да улавя малки температурни разлики. В случай на термична чувствителност, колкото по-ниска, толкова по-добре.

Освен това е най-добре да използвате камера, която ви позволява ръчно да регулирате нивото и обхвата на топлинното изображение. Проблемите с влагата се появяват най-добре, когато изображението се коригира за около 10 ° C или 20 ° C, което помага дори да се открояват минутни температурни разлики.

Ние работим с термокамери FLIR за основни приложения и опции с по-висока разделителна способност. Искаме да отбележим, че термокамерата сама по себе си не е основен фактор гарантиращ точността на обследвнето.

Откриване на течове с влагомер.

Термокамерите могат да помогнат за намиране на вода и приблизително степента на влага. Идентифицирането на модел, който изглежда като влага, не гарантира наличието на вода. Има множество причини да виждате температурна разлика освен влагата в стените. За да проверите какво виждате, винаги трябва да използвате измервател на влага, за да потвърдите какво е открила термокамерата.

Влагомерите предлагат множество опции за откриване на течове, дори комбинират както термовизионни изображения, така и възможности за измерване на влага. Те помагат както за локализиране, така и за тестване за влага.