Откриване на ВиК течове

Откривне на ВиК течове – термокамера за откриване на течове цена

При наличие на скрит ВиК теч, при които не е ясно мястото на проблема се използва понятието скрит теч. Когато теча е от ВиК инсталацията се казва скрит теч от ВиК или скрит ВиК теч. Има течове от парни инсталации, теч от тръби  на водостоци и улуци, течове от шахти, покриви и други видове течове. Течовете понякога избиват на повърхността, но въпреки това причината и мястото на теча остават неизвестини. Откриване на  ВиК течове се извършва с термография и термографският анализ на такъв вид течове с неясна локация имат точно това за цел, откриване на скрити течове.

 ВиК течовете винаги са представлявали сериозен проблем. ВиК течове се появяват в сградните ВиК инсталации и във външните ВиК инсталации, без видима причина и без предупреждение. Течове по ВиК системите се появявате предмно от амортизиране на тръбите и каналите, но понякога се образуват скрити течове и от некачествено изграждане на водопроводите и каналите, както и от дефектни материали или механичното им увреждане от външни фактори и по други причини от механична величина:

  1.  като тежест,
  2. вибрация
  3. механичен удар

Във всички изброени причини и предпоставки за създаване на някакъв вид скрит теч,  то трябва да се открие мястото на теча и да се поправи аварията с минимални средства и максимално бързо във времето.

 Откриване на ВиК течове 

откриване на ВиК течове

 Откриване на скрити ВиК течове се извършва по няколко начина. Първи и основен метод за откриване на ВиК теч е с термографски анализ и уред за откриване на течове –  термокамера, т.е термографско обследване. Този метод задължително използва помощни средства и уреди  като влагомери, термометри и дрги. 

Втори основен начин е с помощта на ултразвуков преобразувател.   Вторият начин не е универсален и се използва предимно за откриване на течове от тръби под високо налягане. Тръбите за високо налягане са водопроводи. Метода на ултразвуковото откриване на скрити течове, понякога е с доста големи грешки в точността, в зависимост от ситуацията и условията на околната среда. Касае се за акустични грешки или висок шумов фон около мястото на обследването. 

Начин за намиране на ВиК течове

 Един универсален начин за откриване на скрити течове от сградна ВиК се използва термографията. Основният уред при този вид диагностика е термографска камера, работеща на принципа на инфрачервената термография. Метода е разгледан от нас подробно. Много е изписано за марките и моделите на термографските камери, но можем да кажем две думи: няма нужда от свръх възможности на термографскитекамери при откриване на теч . Метода се прилага предимно за откриване на ВиК течове по вътрешни, сградни ВиК инсталации и в много редки случаи за скрити течове от външни водопроводи.

 Термовизионна камера за откриване на течове има възможност за откриване на ВиК скрит теч с точност до няколко сантиметра.  От своя страна точността на метода за откриване на ВиК течове позволява намаляне на разходите и времето за ремонт, което е важно.

Диагностика на ВиК течове без къртене

 Ние откриваме ВиК скрит теч по сградни водопроводи и канализиции с гаранция, като предлагаме и оферти за отстраняване на течове в София и околността. След отстраняване на ВиК теч, извършваме възстановяване на плочки, замазки, шпакловки и боя по желание на клиента.

 Всеки скрит теч, без значение от дебита, мястото и начина на проявяване. Напълно възможно е да бъде открит с термографска камера и влагомери. Единствено теч от тръби под топлоизолация остават невидими за  термокамерата, както и в по-големи кухини, което е обяснимо. Кухите пространства и изолацията спират топлоизлъчването и го разсейват, като затрудняват или правят напълно невъзможно визуализацията на проблема.

Откриване на ВиК течове София цена 

Цени за откриване на ВиК течове. Цената за диагностиката на всеки теч може да е различна. Определя се от обема работа и сложността на задачата, като ценообразуването не е „на око“, а по предварителен ценоразпис на разбивки.

Откриване на ВиК течове София, без къртене и разбиване. Отстраняване на теча!

Намиране на скрити течове с термокамера FLIR на цена от 198,00 лева. Цената е до две помещения, между които е проблема. Всяко следващо помещение е с цена от 58,00 лв.