Откриване на ВиК течове

 При наличие на скрит ВиК теч, при които не е ясно мястото на пробив в тръбите се използва понятието скрит теч. Когато теча е от ВиК инсталацията се казва скрит теч от ВиК или скрит ВиК теч. Има течове от парни инсталации, теч от тръби  на водостоци и улуци, течове от шахти, покриви и други видове течове. Течовете понякога избиват на повърхността, но въпреки това причината и мястото на теча остават неизвестини. Откриване на  ВиК течове се извършвас термография и термографският анализ на такъв вид течове с неясясна локация имат точно това за цел, откриване на скрити течове.

 ВиК течовете винаги са представлявали сериозен проблем. ВиК течове се появяват в сградните ВиК инсталации и във външните ВиК инсталации, без видима причина и без предопреждение. Течове по ВиК системите се появявате придмно от амортизиране на тръбите и каналите, но понякога се образуват скрити течове и от некачествено изграждане на водопроводите и каналите, както и от дефектни материали или механичното им увреждане от външни фактори и по други причини от механична величина, като тежест, вибрация или удар. Във всички изброени причини и предпоставки за създаване на някакъв вид скрит теч,  то трябва да се открие мястото на теча и да се поправи аварията с минимални средства и максимално бързо във времето.

 Откриване на ВиК течове 

откриване на ВиК течове

 Откриване на скрити ВиК течове се извършва по няколко начина. Първи и основен метод за откриване на ВиК теч е с термографски анализ и термокамера, т.е термографско обследване. Втори основен начин е с помощта на ултразвуков преобразувател.   Вторият начин не е универсален и се използва предимно за откриване на течове от тръби под високо налягане. Тръбите за високо налягане са водопроводи. Метода на ултразвуковото откриване на скрити течове, понякога е с доста големи грешки в точността в зависимост от ситуацията и условията.

Начин за намиране на ВиК течове

 Един универсален начин за откриване на скрити течове от сградна ВиК се използва термографията. Основният уред при този виддиагностика е термографска камера работеща на принципа на инфрачервената термография. Метода е разгледан от нас подробно. . Метода се прилага предимно за откриване на ВиК течове по вътрешни, сградни ВиК инсталации и в много редки случай за скрити течове от външни водопроводи.

 Термокамерата има възможност за откриване на ВиК скрит теч с точност до няколко сантиметра.  От своя страна точността на метода за откриване на ВиК течове позволява намаляне на разходите и времето за ремонт, което е важно.

Диагностика на ВиК течове без къртене

 Ние откриваме  ВиК скрит теч по сградни водопроводи и канализиции с гаранция, като предлагаме и оферти за тяхното отстраняване. След отстраняване на ВиК теч извършваме възтановяване на плочки, замазки, шпакловки и боя по желание на клиента.

 Всеки скрит теч, без значение от дебита, мястото и начина на проявяване. Напълно възможно е да бъде открит с термографска камера и влагомери. Единствено теч от тръби под топлоизолация остават невидими за  термокамерата, което е обяснимо.

 Доверявайте се на професионални фирми за откриване на скрит теч с професионални камери за термографско откриване на теч! Това не е лесно в ерата на интернет технологиите. 

Цени за откриване на ВиК течове.