Конденз в апартамента

конденз

При конденз в апартамента се касае за висока атмосферна влажност, която при определени условия „полепва“ по различни повърхности. Конденза в апартамента, кухнята или стаята може да бъде само в определена стая или дори по някои от прозорците или стените на помещението. Причините за високата влажност са много, но най-важната е изкуствените материали на стените, пода и мебелите. Другата причина е наличие на термомост и некачествена дограма. Плътността на стените, материала на мазилките, вида на боята и още куп неща.

Причините за конденза се откриват с термографски анализ. Термографията ще покаже причините и местата с термомост, като съответно ще се поправят грешките.

Теч или конденз

Доста често конденза се бърка с теч, но нямат общо. Конденза се отличава от теча по следните неща:

не е постояянен, не се свързва с дъжд или сняг, а единствено с разлика в околните температри (вътрешна и външна)

Наблюдават се следните видове конденз в жилищните помещения/

 • конденз по стената
 • Конденз по дограмата
 • конденз по комина
 • конденз по водомер
 • конденз в банята
 • конденз по прозорците

Причина за конденз, откриване и отстраняване на причините

Причината за конденз в стаята апочти винаги винаги е термомост. От своя страна причините за термомост може да се открият само и единствено с термографско обследване. Това изследване се извършва с помощта на термокамера от професионален термограф.

След като се ткрият причините се преминава към отстраняването им. Почти в 100% от всички обследвания причините са

 • некачествена дограма
 • неправилно монтирана дограма
 • липса на изолация на пода при изнесени етажи
 • неправилно монтирана външна изолация
 • некачествена зидария
 • неуплътнени фуги
 • проникване на студен въздух през вентилация
 • неправилната втрешна изолация

Термография на ниски цени за обследване на причините за конденз в апартамент и стая. Цени термография на скрит теч от 148,00 лв без ДДС …….

Професионално откриване и ремонт на скрит теч!

При влага на външна стена, конденз при дограма, конденз в кухнята, мухъл в спалнята или неприятна миризма на влага се извършва термографски анализ! Термография на конденз и откриване на причините