Галерия

Галерия с термографски снимки. Снимките показват откриване на скрити течове с термокамера и друга спомагателна апаратура, като влагомери и ултразвукови устроиства.